Välkommen till BYN!

Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, BYN, arbetar för att det inom bygg- och anläggningsbranschen ska finnas välutbildade och kompetenta yrkesarbetare, som kan utvecklas och anta framtidens utmaningar. Genom att vara tydliga med branschens krav och samverka med gymnasieskolor, vuxenutbildare och företag verkar BYN för en bred och allmänbildande grundutbildning som i kombination med färdigutbildning i företag ger blivande yrkesarbetare de kunskaper och färdigheter som krävs i branschen.

Har du frågor om din yrkesutbildning, kontakta BYN? klicka här

Vill du skicka in en anmälan om lärlingsanställning klicka här.

Murare

Välkommen till BYN!

Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, BYN, arbetar för att det inom bygg- och anläggningsbranschen ska finnas välutbildade och kompetenta yrkesarbetare, som kan utvecklas och anta framtidens utmaningar. Genom att vara tydliga med branschens krav och samverka med gymnasieskolor, vuxenutbildare och företag verkar BYN för en bred och allmänbildande grundutbildning som i kombination med färdigutbildning i företag ger blivande yrkesarbetare de kunskaper och färdigheter som krävs i branschen.

Har du frågor om din yrkesutbildning, kontakta BYN? klicka här

Vill du skicka in en anmälan om lärlingsanställning klicka här.

Murare