Välkommen till BYN!

Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, BYN, arbetar för att det inom bygg- och anläggningsbranschen ska finnas välutbildade och kompetenta yrkesarbetare, som kan utvecklas och anta framtidens utmaningar. Genom att vara tydliga med branschens krav och samverka med gymnasieskolor, vuxenutbildare och företag verkar BYN för en bred och allmänbildande grundutbildning som i kombination med färdigutbildning i företag ger blivande yrkesarbetare de kunskaper och färdigheter som krävs i branschen.

Har du ingen e-bok? Gör en anmälan om lärlingsanställning.

 

Har du frågor om din yrkesutbildning, kontakta BYN regionalt.

 

Murare

Välkommen till BYN!

Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, BYN, arbetar för att det inom bygg- och anläggningsbranschen ska finnas välutbildade och kompetenta yrkesarbetare, som kan utvecklas och anta framtidens utmaningar. Genom att vara tydliga med branschens krav och samverka med gymnasieskolor, vuxenutbildare och företag verkar BYN för en bred och allmänbildande grundutbildning som i kombination med färdigutbildning i företag ger blivande yrkesarbetare de kunskaper och färdigheter som krävs i branschen.

Har du ingen e-bok? Gör en anmälan om lärlingsanställning.

 

Har du frågor om din yrkesutbildning, kontakta BYN regionalt.

 

Murare